info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Foto

Geborgde werkwijze verkoop alcoholhoudende dranken.
Controle: 01-02-2024

Het is voor Van Erp Dranken van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Van Erp Dranken wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar en waarborgt dit met een adequate fysieke controle op de winkelvloer en een twee-staps-controle in de online slijterij. Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Van Erp Dranken invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.
Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en tweemaal per jaar wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van de volgende controlemaatregelen.

  1. Het volledige proces om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de verplichtingen te voldoen.
  2. De manier waarop deze werkwijze bekend wordt gemaakt aan medewerkers.
  3. De controle op de juiste naleving en eventuele correcties.
 
  1. Toelichting proces. (Conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)
Hieronder de toelichting van het proces om de leeftijdsgrens te bewaken.
Bij het betreden van de website hebben wij een leeftijdscontrole. Dit technische hulpmiddel zetten wij ter controle bij iedere nieuwe bezoeker op de website, om zo de leeftijdsgrens te bewaken. Zonder acceptatie van deze controle wordt automatisch doorverwezen naar de gelding wet en regelgeving op dit gebied.
Zowel op onze website, als in de algemene voorwaarden dit document en bij het afrekenen worden controlemiddelen ingezet om de leeftijdsgrens te bewaken. Zo is het voor de klant verplicht om een geboortedatum in te vullen bij het afronden van de online bestelling. Het NIX18 logo is zichtbaar in onze online en fysieke omgeving. Ook op het etiket op de doos van de vervoerder (DPD) geven wij duidelijk aan dat er een leeftijdscheck gedaan moet worden, evenals duidelijk zichtbaar is op de pakbon.
De levering van alcoholhoudende dranken wordt alleen gedaan wanneer de persoon zich kan legitimeren om het pakket in ontvangst te nemen. Bij niet thuis, wordt het pakket afgegeven bij een servicepunt. Hier wordt uiteraard dezelfde controle gehandhaafd als bij de aflevering zelf. Wij geven bij iedere levering van alcoholhoudende dranken een AGE CHECK opdracht aan de vervoerder (DPD). DPD is als ‘uitvoerder’ verantwoordelijk voor de handhaving van de AGE CHECK.
Om te controleren of dit het geval is. Sturen wij periodiek, ten minste vier maal per kalenderjaar, een pakket waarbij wij na aflevering contact opnemen met de klant of de AGE CHECK is uitgevoerd en gehandhaafd. Bij aan of opmerkingen binnen dit proces nemen wij, Van Erp Dranken opdrachtgever, direct contact op met de vervoerder DPD, uitvoerder.
Naast dat wij zelf de controlemaatregelen voltooien door ook een handmatige check te doen op basis van geboortedatum, geven wij de betrokken externe partij dus ook expliciet de opdracht de handhaving na te leven. Het logo van NIX18 voeren wij zoveel mogelijk zichtbaar.
 
  1. Informatievoorziening medewerkers.  (Conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)
Op kantoor is altijd het document met richtlijnen omtrent de handhaving van de leeftijdsgrens en de naleving hiervan. Bij de ingang van onze fysieke winkel voeren wij zeer duidelijk de informatie omtrent de leeftijdsbewaking die wij naleven en handhaven.
De medewerkers worden ingewerkt door een ervaren professional. Hierbij wordt ruimschoots aandacht besteed aan het proces omtrent leeftijdsbewaking. Tijdens het inwerken en periodiek voorzien wij de medewerker van enkele vragen om de kennis en scherpte op pijl te houden. De fysieke controle wordt altijd nageleefd en personen tot 25 jaar vragen wij altijd om legitimatie.
Wanneer er in groepsverband een aankoop wordt gedaan, is het voor alle betrokkenen verplicht om legitimatie te tonen voor een succesvolle handhaving. Medewerkers worden te allen tijde ondersteunt in dit proces. Wij zijn een klein bedrijf en daarom werken wij nauw samen als team om de naleving te waarborgen.
  1. Controle (Conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)
Iedere zes maanden controleren wij of onze geborgde werkwijze geoptimaliseerd dient te worden. Hierin nemen we de actuele stand van zaken mee en controleren we de wet en regelgeving die op dat moment van toepassing is. Daarnaast blijven wij de medewerkers informeren en opleiding om de juiste wijze van handhaving te doen.
Onderdeel van en het inwerk traject van iedere medewerker, is een kleine toetsing van de huidige kennis en waar nodig een (extra intensieve) opleiding van de optimale handhaving. Iedere medewerker krijgt, zoals bij punt 2 besproken. Periodiek een aantal vragen om te leeftijdsgrens controle te waarborgen in de vorm van een controle en toets moment. Uiteraard is dit slecht ter aanvulling op de actieve dagelijkse naleving.
Meer informatie over NIX18 vind u op: https://www.trimbos.nl/ en https://www.nix18.nl/
Wilt u meer weten of heeft u vragen. Neem dan contact op met R. Walda via rene@vanerpdranken.nl of 050-5010501.
 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend:
Wanneer je onze cookies accepteert krijgt u de optimale gebruikerservaring. We slaan alleen de noodzakelijke gegevens op en gaan daar uiteraard vertrouwelijk mee om.

Leeftijdscheck

Wij vragen altijd naar uw leeftijd, in de winkels en ook online. Bent u 18 jaar of ouder?